Aktuellt

Lägesrapport, maj 2020

Ingenting är längre som förut… på grund av Covid-19.

Därför vill vi i styrelsen lämna en lägesrapport om vad som har hänt, händer och vad som planerats kommer att hända inom det närmaste.

Vi hade styrelsemöte utomhus på trädäcket utanför stora lokalen den 7 maj.

Vi gick igenom en hel del och nedan följer upplysningsvis några punkter

 • Vårstädningen! Det var en mycket god uppslutning kring bokning av arbetsområden, ett seriöst genomförande av arbetsuppgifterna och därmed ett riktigt bra resultat.
 • Medlemslista med namn och kolonilottnummer har tagits bort från anslagstavlorna och tidigare även från vår hemsida. Vi följer Dataskyddsinspektionens rekommendationer när det gäller GDPR. Det finns en uppdaterad medlemslista med telefonnummer uppsatt på anslagstavlan inne i klubbstugan. Information om styrelsen kommer att sättas upp på anslagstavlorna med namn, funktion och telefonnummer. Samma information kommer att finnas på hemsidan. Årsmötes- och Sommarmötesprotokoll kommer också, av samma anledning, att tas bort från hemsidan. Som medlem kan man läsa dessa i pärmen i klubbstugan.
 • Nya, permanenta, skyltar är uppsatta med de öppettider som gäller under säsongen, april till september. Grindarnas timers är inställda så detta sköts automatiskt.
 • Grind 1 är nu justerad så den går lättare att öppna.
 • Rampen till toalettbyggnaden har fått nya överliggare.
 • Verktygs- och förvaringsboden vid gröningen målas om. Ny ruta på gaveln sätts in. Även rampen och lilla trappan till toalettbyggnaden skrapas ren från färg och ytbehandlas.
 • Extra arbetsplikt genomförs som vanligt men utan fika. Den kan genomföras gemensamt på lördagen under den helg som det gäller eller om någon vill kan arbetsplikten delas upp på lördagen eller söndagen. Förarbete eller byte med annan kolonist är möjlig. Viktigt att höra av sig till arbetsledaren vid förändring.
 • Pia Jönsson har tagit över ansvaret för ”Tvättstugeföreningen”. Vill du veta mer så kontakta Pia, 0703-188480.
 • Eva Damiati har hand om uthyrningen av stora lokalen. Information om uthyrning kommer att finnas på anslagstavlan i klubbstugan. Kontakta Eva, 0702-786711, när du vill veta mer eller hyra.
 • Under tre veckor i sommar kommer koloniområdet att få hjälp med, bland annat, rensning mellan häck och staket av några unga sommarjobbare från kommunen. De kommer att vistas på området fem dagar i veckan, sex timmar om dagen. Ungdomarna kommer att ha tillgång till klubbstugan och toaletterna. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna!
 • Om du som kolonist kan tänka dig att vara tillgänglig, någon av dagarna, ifall ungdomarna har frågor eller behöver hjälp så kan du kontakta Lars, 0725-221069 eller Annika, 0733-884755.
 • Söndagen den 24 maj kommer styrelsen att besiktiga grusgångar och kolonilotternas skick. Som tidigare meddelats är ju regelbunden skötsel av dessa något som vi alla skrivit under på i avtalet. Både med föreningen och med Helsingborgs stad. Vi vill påminna om att häckar, staket och stängsel samt tät växtlighet utmed gångarna får inte överstiga 120 cm.

  

Glöm inte att meddela styrelsen om Du ändrar adress, e-post eller telefonnummer.